شیشه تزیینی درب ورودی طرح گل

شیشه-تزیینی-درب-ورودی-طرح-گل

نام محصول : شیشه تزیینی درب ورودی طرح گل

کد محصول : Dt51

مشخصات محصول :

ابعاد : ۲۰۰*۸۰ سانتیمتر

شیشه دست ساز تیفانی

قابل نصب در درب فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

موارد کاربرد : درب ورودی , درب لابی , درهای داخلی ساختمان , دربهای چوبی و فلزی , درب بیرونی ساختمان .

زمان سفارش : ۳۰ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

شیشه تزیینی درب سالن

شیشه-تزیینی-درب-سالن

نام محصول : شیشه تزیینی درب سالن

کد محصول : Dt53

مشخصات محصول :

ابعاد : ۱۲۰*۶۰

شیشه استین گلس سه جداره

قابل نصب در درب فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

موارد کاربرد : درب ورودی , درب لابی , درهای داخلی ساختمان , دربهای چوبی و فلزی , درب بیرونی ساختمان .

زمان سفارش : ۲۰ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

شیشه تزیینی درب با طرح انتزاعی

شیشه-تزیینی-درب-با-طرح-انتزاعی

نام محصول : شیشه تزیینی درب با طرح انتزاعی

کد محصول : Dt55

مشخصات محصول :

ابعاد : ۱۲۰*۸۰

شیشه استین گلس سه جداره

قابل نصب در درب فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

موارد کاربرد : درب ورودی , درب لابی , درهای داخلی ساختمان , دربهای چوبی و فلزی , درب بیرونی ساختمان .

زمان سفارش : ۳۰ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

شیشه تزیینی درب با طرح کلاسیک گل

شیشه-تزیینی-درب-با-طرح-کلاسیک-گل

 

نام محصول : شیشه تزیینی درب با طرح کلاسیک گل

کد محصول : Dt56

مشخصات محصول :

ابعاد : ۱۲۰*۸۰

شیشه استین گلس سه جداره

قابل نصب در درب فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

موارد کاربرد : درب ورودی , درب لابی , درهای داخلی ساختمان , دربهای چوبی و فلزی , درب بیرونی ساختمان .

زمان سفارش : ۳۰ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

شیشه تزیینی درب ورودی طرح طاووس

شیشه-تزیینی-درب-ورودی--طرح-طاووس

نام محصول : شیشه تزیینی درب ورودی طرح طاووس

کد محصول : Dt50

مشخصات محصول :

ابعاد : ۶۰*۱۸۰

شیشه دست ساز تیفانی سه جداره

قابل نصب در درب فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

موارد کاربرد : درب ورودی , درب لابی , درهای داخلی ساختمان , دربهای چوبی و فلزی , درب بیرونی ساختمان .

زمان سفارش : ۳۰ روز

قابل سفارش در ابعاد و طرحهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

شیشه تزیینی درب لابی با طرح گلهای فانتزی

شیشه-تزیینی-درب-لابی-با-طرح-گلهای-فانتزی

نام محصول : شیشه تزیینی درب لابی با طرح گلهای فانتزی

کد محصول : Dt52

مشخصات محصول :

ابعاد : ۱۶۰*۵۰ , ۱۲۰ * ۸۰

شیشه دست ساز تیفانی

قابل نصب در درب فضاهای داخلی و خارجی ساختمان و دربهای بادبزنی

موارد کاربرد : درب ورودی , درب لابی , درهای داخلی ساختمان , دربهای چوبی و فلزی , درب بیرونی ساختمان .

زمان سفارش : ۳۰ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

شیشه تزیینی درب ورودی با طرح مدرن

شیشه-تزیینی-درب-ورودی-با-طرح-مدرن

نام محصول : شیشه تزیینی درب ورودی با طرح مدرن

کد محصول : Dt54

مشخصات محصول :

ابعاد : ۱۲۰*۸۰ , ۱۴۰*۳۰

شیشه دست ساز

قابل نصب در درب فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

موارد کاربرد : درب ورودی , درب لابی , درهای داخلی ساختمان , دربهای چوبی و فلزی , درب بیرونی ساختمان .

زمان سفارش : ۳۰ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .