گنبد شیشه ای محدب طرح ترنج

گنبد-شیشه-ای-محدب-طرح-ترنج

نام محصول : گنبد شیشه ای محدب طرح ترنج

کد محصول : D2

مشخصات محصول :

ابعاد : قطر ۱۵۰ سانتیمتر

ارتفاع : ۴۰ سانتیمتر

شیشه خم کار شده با تکنیک ویترای به همراه فریم فلزی .

قابل نصب در سقف فضاهای داخلی و سقفهای کاذب .

موارد کاربرد : سقف ورودیها , راهرو , سالن و سایر فضاهای داخلی .

زمان سفارش : ۳۰ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور

گنبد شیشه ای فضای داخلی طرح کلاسیک

گنبد-شیشه-ای-فضای-داخلی-طرح-کلاسیک

نام محصول : گنبد شیشه ای فضای داخلی طرح کلاسیک

کد محصول : D4

مشخصات محصول :

ابعاد : قطر ۲۰۰ سانتیمتر

ارتفاع : ۵۰ سانتیمتر

شیشه استین گلس به همراه فریم

قابل نصب در سقف فضاهای داخلی

موارد کاربرد : سقف ورودیها , راهرو , سالن و سایر فضاهای داخلی .

زمان سفارش : ۳۰ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

گنبد شیشه ای طرح لوتوس

گنبد-شیشه-ای-طرح-لوتوس

 

نام محصول : گنبد شیشه ای طرح لوتوس

کد محصول : D6

مشخصات محصول : 

             ابعاد : قطر ۱۵۰ سانتیمتر

ارتفاع : ۴۰ سانتیمتر

شیشه خم کار شده با تکنیک ویترای به همراه فریم فلزی

قابل نصب در سقف فضاهای داخلی

موارد کاربرد : سقف ورودیها , راهرو , سالن و سایر فضاهای داخلی .

زمان سفارش : ۳۰ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

گنبد شیشه ای طرح روبان

گنبد-شیشه-ای-طرح-روبان

نام محصول : گنبد شیشه ای طرح روبان

کد محصول : D8

مشخصات محصول : 

             ابعاد : قطر ۱۵۰ سانتیمتر

ارتفاع : ۴۰ سانتیمتر

شیشه تیفانی با استفاده از شیشه های رنگی  به همراه فریم فلزی .

قابل نصب در سقف فضاهای داخلی و سقفهای کاذب .

موارد کاربرد : سقف ورودیها , راهرو , سالن و سایر فضاهای داخلی .

زمان سفارش : ۳۰ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

گنبد شیشه ای طرح شعله

گنبد-شیشه-ای-طرح-شعله

 

نام محصول : گنبد شیشه ای طرح شعله

کد محصول : D9

مشخصات محصول :

ابعاد : قطر ۱۵۰ سانتیمتر

ارتفاع : ۴۰ سانتیمتر

شیشه استین گلس به همراه فریم فلزی

قابل نصب در سقف فضاهای داخلی

موارد کاربرد : سقف ورودیها , راهرو , سالن و سایر فضاهای داخلی .

زمان سفارش : ۳۰ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

گنبد شیشه ای محدب طرح نگین

گنبد-شیشه-ای-محدب-طرح-نگین

نام محصول : گنبد شیشه ای محدب طرح نگین

کد محصول : D1

مشخصات محصول :

ابعاد : قطر ۱۵۰ سانتیمتر

ارتفاع : ۴۰ سانتیمتر

شیشه استین گلس با استفاده از شیشه های رنگی به همراه فریم فلزی .

قابل نصب در سقف فضاهای داخلی و سقفهای کاذب .

موارد کاربرد : سقف ورودیها , راهرو , سالن و سایر فضاهای داخلی .

زمان سفارش : ۳۰ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور

گنبد شیشه ای مقعر طرح ویکتوریا

گنبد-شیشه-ای-مقعر-طرح-ویکتوریا

نام محصول : گنبد شیشه ای مقعر طرح ویکتوریا

کد محصول : D3

مشخصات محصول : 

             ابعاد : قطر ۱۰۰ سانتیمتر

عمق : ۳۰ سانتیمتر

شیشه استین گلس به همراه فریم فلزی

قابل نصب در سقف فضاهای داخلی

موارد کاربرد : سقف ورودیها , راهرو , سالن و سایر فضاهای داخلی .

زمان سفارش : ۳۰ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

گنبد شیشه ای طرج بنفشه

گنبد-شیشه-ای-طرج-بنفشه

 

نام محصول : گنبد شیشه ای طرج بنفشه

کد محصول : D5

مشخصات محصول : 

             ابعاد : قطر ۲۵۰ سانتیمتر

ارتفاع : ۵۰ سانتیمتر

شیشه استین گلس به همراه فریم

قابل نصب در سقف فضاهای داخلی

موارد کاربرد : سقف ورودیها , راهرو , سالن و سایر فضاهای داخلی .

زمان سفارش : ۳۵ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

گنبد شیشه ای طرح مدرن

گنبد-شیشه-ای-طرح-مدرن

نام محصول : گنبد شیشه ای طرح مدرن

کد محصول : D7

مشخصات محصول : 

             ابعاد : قطر ۱۵۰ سانتیمتر

ارتفاع : ۴۰ سانتیمتر

شیشه استین گلس به همراه فریم

قابل نصب در سقف فضاهای داخلی و سقفهای کاذب .

موارد کاربرد : سقف ورودیها , راهرو , سالن و سایر فضاهای داخلی .

زمان سفارش : ۳۰ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .