آینه ونیزی طرح مورانو

آینه-ونیزی-طرح-مورانو

نام محصول :

آینه ونیزی طرح مورانو

مشخصات محصول :

ابعاد : ۷۱*۱۱۵ سانتیمتر

وزن : ۱۸ کیلوگرم

رنگ : آینه سفید

موارد کاربرد : قابل نصب بر روی دیوار در اتاق نشیمن , سالن , اتاق خواب , سرویس بهداشتی .

زمان سفارش : ۲۰ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

آینه ونیزی طرح شارون

آینه ونیزی طرح شارون

نام محصول :
آینه ونیزی طرح شارون

مشخصات محصول :

ابعاد : ۷۰*۹۵ سانتیمتر

وزن : ۱۵ کیلوگرم

رنگ : آینه سفید

موارد کاربرد : قابل نصب بر روی دیوار در اتاق نشیمن , سالن , اتاق خواب , سرویس بهداشتی .

زمان سفارش : ۲۰ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

آینه ونیزی طرح نگین

آینه-ونیزی-طرح-نگین

نام محصول :
آینه ونیزی طرح نگین

مشخصات محصول :

ابعاد : ۱۰۷*۱۵۵ سانتیمتر

وزن : ۱۰ کیلوگرم

رنگ : آینه سفید

موارد کاربرد : قابل نصب بر روی دیوار در اتاق نشیمن , سالن , اتاق خواب , سرویس بهداشتی .

زمان سفارش : ۱۰ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

آینه ونیزی طرح ویکتورین

آینه-ونیزی-طرح-ویکتورین

نام محصول :
آینه ونیزی طرح ویکتورین

مشخصات محصول :

ابعاد : ۶۲*۷۸ سانتیمتر

وزن : ۱۵ کیلوگرم

رنگ : آینه سفید

موارد کاربرد : قابل نصب بر روی دیوار در اتاق نشیمن , سالن , اتاق خواب , سرویس بهداشتی .

زمان سفارش : ۲۰ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

آینه ونیزی طرح سیسیلی

آینه-ونیزی-طرح-سیسیلی

نام محصول :
آینه ونیزی طرح سیسیلی

مشخصات محصول :

ابعاد : ۱۰۷*۱۵۵سانتیمتر

وزن : ۲۰ کیلوگرم

رنگ : آینه سفید

موارد کاربرد : قابل نصب بر روی دیوار در اتاق نشیمن , سالن , اتاق خواب ,سرویس بهداشتی .

زمان سفارش : ۲۰ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

آینه ونیزی طرح

آینه-ونیزی-طرح

نام محصول :
آینه ونیزی طرح

مشخصات محصول :

ابعاد : ۸۷*۹۶ سانتیمتر

وزن : ۲۵ کیلوگرم

رنگ : آینه سفید

موارد کاربرد : بر روی میز توالت

زمان سفارش : ۲۰ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .