آینه دکوراتیو طرح نواری

آینه-دکوراتیو-طرح-نواری

نام محصول : آینه دکوراتیو طرح نواری

کد محصول : M61

مشخصات محصول : 

         ابعاد : ۱۰۰*۸۰ سانتیمتر

   وزن : ۱۰ کیلوگرم

رنگ : آینه سفید

موارد کاربرد : قابل نصب بر روی دیوار در راهرو , ورودی ساختمان , سرویس بهداشتی و … .

زمان سفارش : ۱۰ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

آینه دکوراتیو طرح حباب

آینه-دکوراتیو-طرح-حباب

نام محصول : آینه دکوراتیو طرح حباب

کد محصول : M63

مشخصات محصول :

ابعاد : ۶۰*۸۰ سانتیمتر

وزن : ۵ کیلوگرم

رنگ : آینه سفید

موارد کاربرد : قابل نصب بر روی دیوار در سرویسهای بهداشتی و … .

زمان سفارش : ۷ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

آینه دکوراتیو طرح اسلیمی

آینه-دکوراتیو-طرح-اسلیمی

نام محصول : آینه دکوراتیو طرح اسلیمی

کد محصول : M66

مشخصات محصول :

ابعاد : ۴۰*۶۰سانتیمتر

وزن : ۵ کیلوگرم

رنگ : آینه سفید

موارد کاربرد : قابل نصب بر روی دیوار در سرویس بهداشتی و … .

زمان سفارش : ۷ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

آینه دکوراتیو طرح شکوفه

آینه-دکوراتیو-طرح-شکوفه

 

نام محصول : آینه دکوراتیو طرح شکوفه

کد محصول : M68

مشخصات محصول :

ابعاد : ۱۰۰*۱۲۰

وزن : ۱۵ کیلوگرم

رنگ : آینه پلکسی سفید

موارد کاربرد : در اتاق نشیمن , سالن , اتاق خواب .

زمان سفارش : ۱۰ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

آینه دکوراتیو طرح دوایر

آینه-دکوراتیو-طرح-دوایر

 

نام محصول : آینه دکوراتیو طرح دوایر

کد محصول : M70

مشخصات محصول : 

         ابعاد : ۱۰۰*۱۵۰سانتیمتر

   وزن : ۲۰ کیلوگرم

رنگ : آینه سفید

موارد کاربرد : قابل نصب بر روی دیوار در اتاق نشیمن , سالن , اتاق خواب .

زمان سفارش : ۱۵ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

آینه دکوراتیو طرح بشقابی

آینه-دکوراتیو-طرح-بشقابی

 

نام محصول : آینه دکوراتیو طرح بشقابی

کد محصول : M71

مشخصات محصول :

ابعاد : قطر ۳۰ سانتیمتر

وزن : ۵ کیلوگرم

رنگ : آینه سفید

موارد کاربرد : قابل نصب بر روی دیوار در اتاق نشیمن , سالن , اتاق خواب .

زمان سفارش : ۱۵ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

آینه دکوراتیو طرح الماس تراش

آینه-دکوراتیو-طرح-الماس-تراش

نام محصول : آینه دکوراتیو طرح الماس تراش

کد محصول : M60

مشخصات محصول :

ابعاد : ۱۰۰*۸۰ سانتیمتر

وزن : ۱۰ کیلوگرم

رنگ : آینه سفید

موارد کاربرد : قابل نصب بر روی دیوار در راهرو , ورودی منزل , سرویس بهداشتی و …. .

زمان سفارش : ۱۰ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

آینه دکوراتیو طرح بامبو

آینه-دکوراتیو-طرح-بامبو

نام محصول : آینه دکوراتیو طرح بامبو

کد محصول : M62

مشخصات محصول :

ابعاد :۸۰*۱۰۰سانتیمتر

وزن : ۸ کیلوگرم

رنگ : آینه سفید

موارد کاربرد : قابل نصب بر روی دیوار در اتاق نشیمن , سالن , ورودی ساختمان و … .

زمان سفارش : ۱۵ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

آینه دکوراتیو طرح شکاف چوب

آینه-دکوراتیو-طرح-شکاف-چوب

 

.
نام محصول : آینه دکوراتیو طرح شکاف چوب

کد محصول : M65

مشخصات محصول :

ابعاد : ۱۰۰*۸۰سانتیمتر

وزن : ۱۵ کیلوگرم

رنگ : آینه سفید

موارد کاربرد : قابل نصب بر روی دیوار در اتاق نشیمن , سالن , اتاق خواب .

زمان سفارش : ۱۰ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

آینه دکوراتیو طرح استیند

آینه-دکوراتیو-طرح-استیند

نام محصول : آینه دکوراتیو طرح استیند

کد محصول : M67

مشخصات محصول :

ابعاد :۵۰*۷۰سانتیمتر

وزن : ۱۰ کیلوگرم

رنگ : آینه سفید

موارد کاربرد : قابل نصب بر روی دیوار در اتاق نشیمن , سالن , اتاق خواب .

زمان سفارش : ۲۰ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

آینه دکوراتیو طرح بادبزنی

آینه-دکوراتیو-طرح-بادبزنی

 

نام محصول : آینه دکوراتیو طرح بادبزنی

کد محصول : M69

مشخصات محصول :

ابعاد : قطر ۱۲۰ سانتیمتر

وزن : ۱۵ کیلوگرم

رنگ : آینه سفید

موارد کاربرد : قابل نصب بر روی دیوار در اتاق نشیمن , سالن , اتاق خواب .

زمان سفارش : ۱۵ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .