آینه آنتیک و کهنه کاری شده با کاربری پارتیشن

آینه-آنتیک-و-کهنه-کاری-شده-با-کاربری-پارتیشن

نام محصول : آینه آنتیک و کهنه کاری شده با کاربری پارتیشن

کد محصول : wall mirror 12

مشخصات محصول : 

             ابعاد : قابل اجرا در  ابعاد  مختلف

رنگ : آینه طلایی آنتیک

با امکان حمل و جابجایی

موارد کاربرد : در داخل سالن , اتاق نشیمن , اتاق غذا خوری , اتاق خواب و … .

زمان سفارش : ۱۵ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

آینه آنتیک و کهنه کاری شده با طرح مستطیل

آینه-آنتیک-و-کهنه-کاری-شده-با-طرح-مستطیل-2

نام محصول : آینه آنتیک و کهنه کاری شده با طرح مستطیل

کد محصول : wall mirror 12

مشخصات محصول : 

             ابعاد : قابل اجرا در  ابعاد و تعداد مختلف

رنگ : آینه برنز

قابلیت نصب آسان بر روی کلیه سطوح

موارد کاربرد : پوشش  دیوار آشپزخانه

زمان سفارش : ۱۵ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

آینه آنتیک و کهنه کاری شده طرح لوزی با تراش لبه ها

آینه-آنتیک-و-کهنه-کاری-شده-طرح-لوزی-با-تراش-لبه-ها

نام محصول : آینه آنتیک و کهنه کاری شده طرح لوزی با تراش لبه ها

کد محصول : wall mirror 12

مشخصات محصول :

ابعاد : قابل اجرا در ابعاد و تعداد مختلف

رنگ : آینه سفید کهنه کاری شده

قابلیت نصب آسان بر روی کلیه سطوح

موارد کاربرد : قابل نصب بر روی دیوار لابی , ورودی , سالن , اتاق نشیمن , اتاق غذا خوری , اتاق خواب و … .

زمان سفارش : ۱۵ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

آینه آنتیک و کهنه کاری طرح آجری

آینه-آنتیک-و-کهنه-کاری-طرح-آجری

نام محصول : آینه آنتیک و کهنه کاری طرح آجری

کد محصول : wall mirror 12

مشخصات محصول :

ابعاد : قابل اجرا در ابعاد و تعداد مختلف

رنگ : آینه سفید ساده و سفید آنتیک

قابلیت نصب آسان بر روی کلیه سطوح

موارد کاربرد : پوشش و تزیین دیوار سرویس بهداشتی

زمان سفارش : ۱۵ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

آینه آنتیک و کهنه کاری شده

آینه-آنتیک-و-کهنه-کاری-شده

نام محصول : آینه آنتیک و کهنه کاری شده

کد محصول : wall mirror 12

مشخصات محصول :

ابعاد : قابل اجرا در ابعاد و تعداد مختلف

رنگ : آینه سفید ساده و سفید آنتیک

قابلیت نصب آسان بر روی کلیه سطوح

موارد کاربرد : قابل نصب بر روی دیوار سالن , اتاق نشیمن , اتاق غذا خوری , اتاق خواب و … .

زمان سفارش : ۱۵ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

آینه آنتیک و کهنه کاری شده با طرح مستطیل

آینه-آنتیک-و-کهنه-کاری-شده-با-طرح-مستطیل-3

نام محصول : آینه آنتیک و کهنه کاری شده با طرح مستطیل

کد محصول : wall mirror 12

مشخصات محصول :

ابعاد : قابل اجرا در ابعاد و تعداد مختلف

رنگ : آینه طلایی

قابلیت نصب آسان بر روی کلیه سطوح

موارد کاربرد : قابل نصب بر روی دیوار سالن , اتاق نشیمن , اتاق غذا خوری , اتاق خواب و … .

زمان سفارش : ۱۵ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

آینه آنتیک و کهنه کاری شده طرح مستطیل آجری

آینه-آنتیک-و-کهنه-کاری-شده-طرح-مستطیل-آجری

نام محصول : آینه آنتیک و کهنه کاری شده طرح مستطیل آجری

کد محصول : wall mirror 12

مشخصات محصول :

ابعاد : قابل اجرا در ابعاد و تعداد مختلف

رنگ : آینه سفید آنتیک

قابلیت نصب آسان بر روی کلیه سطوح

موارد کاربرد : پوشش و تزیین دیوار فضای مابین کابینت

زمان سفارش : ۱۵ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

آینه آنتیک و کهنه کاری شده با طرح مستطیل

آینه آنتیک و کهنه کاری شده با طرح مستطیل

نام محصول : آینه آنتیک و کهنه کاری شده با طرح مستطیل

کد محصول : wall mirror 12

مشخصات محصول :

ابعاد : قابل اجرا در ابعاد و تعداد مختلف

رنگ : آینه سفید ساده و سفید آنتیک

قابلیت نصب آسان بر روی کلیه سطوح

موارد کاربرد : پوشش و تزیین دیوار بالای شومینه

زمان سفارش : ۱۵ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

آینه آنتیک و کهنه کاری شده بالای شومینه با قطعات بزرگ

آینه-آنتیک-و-کهنه-کاری-شده-بالای-شومینه-با-قطعات-بزرگ

نام محصول : آینه آنتیک و کهنه کاری شده بالای شومینه با قطعات بزرگ

کد محصول : wall mirror 12

مشخصات محصول : 

             ابعاد : قابل اجرا در  ابعاد و تعداد مختلف

رنگ : آینه سفید ساده و سفید آنتیک

قابلیت نصب آسان بر روی کلیه سطوح

موارد کاربرد : پوشش و تزیین دیوار بالای شومینه

زمان سفارش : ۱۵ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

آینه آنتیک و کهنه کاری شده دور شومینه

آینه-آنتیک-و-کهنه-کاری-شده-دور-شومینه

نام محصول : آینه آنتیک و کهنه کاری شده دور شومینه

کد محصول : wall mirror 12

مشخصات محصول :

ابعاد : قابل اجرا در ابعاد و تعداد مختلف

رنگ : آینه برنز ( قهوه ای ) کهنه کاری شده

قابلیت نصب آسان بر روی کلیه سطوح

موارد کاربرد : پوشش و تزیین دور شومینه

زمان سفارش : ۱۵ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

آینه آنتیک و کهنه کاری با تنالیته های رنگی

آینه-آنتیک-و-کهنه-کاری-با-تنالیته-های-رنگی

نام محصول : آینه آنتیک و کهنه کاری با تنالیته های رنگی

کد محصول : wall mirror 12

مشخصات محصول :

ابعاد : قابل اجرا در ابعاد و تعداد مختلف

رنگ : آینه سفید کهنه با تنالیته های رنگی

قابلیت نصب آسان بر روی کلیه سطوح

موارد کاربرد : قابل نصب بر روی دیوار سالن , اتاق نشیمن , اتاق غذا خوری , اتاق خواب و … و یا قابهای تزیینی

زمان سفارش : ۱۵ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

آینه آنتیک و کهنه کاری درب کابینت

آینه-آنتیک-و-کهنه-کاری-درب-کابینت

نام محصول : آینه آنتیک و کهنه کاری درب کابینت

کد محصول : wall mirror 12

مشخصات محصول :

ابعاد : قابل اجرا در ابعاد و تعداد مختلف

رنگ : آینه سفید ساده و سفید آنتیک

قابلیت نصب آسان بر روی کلیه سطوح

موارد کاربرد : استفاده شده در درب کابینت آشپزخانه

زمان سفارش : ۱۵ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

آینه آنتیک و کهنه کاری شده به همراه پتینه

آینه-آنتیک-و-کهنه-کاری-شده-به-همراه-پتینه

نام محصول : آینه آنتیک و کهنه کاری شده به همراه پتینه

کد محصول : wall mirror 12

مشخصات محصول :

ابعاد : قابل اجرا در ابعاد و تعداد مختلف

رنگ : آینه سفید کهنه و پتینه شده

قابلیت نصب آسان بر روی کلیه سطوح

موارد کاربرد : قابل نصب بر روی دیوار سالن , اتاق نشیمن , اتاق غذا خوری , اتاق خواب و … .

زمان سفارش : ۱۵ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

قاب آینه آنتیک

قاب-آینه-آنتیک

نام محصول : قاب آینه آنتیک

کد محصول : wall mirror 12

مشخصات محصول :

ابعاد : قابل اجرا در ابعاد و تعداد مختلف

رنگ : آینه طلایی

قابلیت نصب آسان بر روی کلیه سطوح

موارد کاربرد : قابل نصب بر روی دیوار

زمان سفارش : ۱۵ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .